Informatie coronavirus

Actuele informatie coronavirus

Hilversum, 31 maart 2020

Nu verlenging van de maatregelen tot 28 april 2020 duidelijk is, hieronder een korte update van hoe we hier binnen PIOS mee omgaan.

We zijn online!

Met het overgrote deel van onze leerlingen en collega’s zijn we inmiddels online aan het werk. Heel raar, maar ook alsof het nooit anders is geweest. De aanloop kostte de nodige inspanning, maar met de inzet van het zo betrokken PIOS-team zijn we sinds een week live.
De meeste ouders kiezen ervoor om via onze online begeleiding de hulp te laten doorlopen totdat er weer persoonlijke begeleiding op onze locaties mogelijk is. Op deze manier gaat de instructie en planning gewoon door. En niet onbelangrijk: wij kunnen uw kind bij het thuiswerk blijven motiveren. We krijgen van veel ouders berichten dat het rust geeft en allerlei discussies thuis voorkomt.

Nu starten? Dat kan!

Sommige ouders blijken een onverwacht talent te hebben in het geven van onderwijs aan hun kind. Er zijn ook ouders die de combinatie van werk, zorg en huiswerkhulp best pittig vinden. We helpen uw kind graag – nu online en later ook in een vestiging – in het aanleren van studievaardigheden en met vakinhoudelijke vragen. Zo loopt uw zoon of dochter nu geen achterstanden op en is ook de start volgend schooljaar makkelijker.

Examenleerlingen

Na het besluit de centrale examens te schrappen, ontstaan er twee groepen examenleerlingen. Een groep die nu ‘opeens’ geslaagd is en voor wie onze begeleiding niet meer nodig is. Zij kunnen versneld stoppen waarbij we vanzelfsprekend geen opzegtermijn hanteren. Een tweede groep heeft in april of mei nog een laatste ronde schoolexamens of herkansingen. Voor deze groep bieden we intensieve online begeleiding aan en ook – zodra dat volgens de RIVM-voorschriften weer mogelijk is – onze reguliere ondersteuning in onze vestigingen. Deze begeleiding stopt automatisch zodra de schoolexamens geweest zijn en onze hulp niet meer nodig is. Voor sommige examenleerlingen is dit in april, voor anderen in mei.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u een (kennismakings)gesprek, neemt u dan gerust contact op met de vestiging waar uw kind begeleiding volgt (wil volgen).

 


 

Hilversum, 16 maart 2020

Gisteren is besloten dat alle scholen per direct tot 6 april 2020 dicht gaan. Dit is een ingrijpende en nooit eerder vertoonde maatregel met aanzienlijke impact. Ook wij voelen een grote verantwoordelijkheid bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus en schorten daarom per direct al onze begeleiding op.

PIOS gesloten, maatwerk mogelijk

In de periode tussen nu en 6 april 2020 zijn onze vestigingen gesloten. De komende dagen onderzoeken we, in overleg met onder andere de GGD, of we bepaalde specifieke ondersteuning aan bijvoorbeeld examenleerlingen kunnen laten doorgaan. Als uw zoon of dochter eindexamen doet, kunnen we samen met u onderzoeken of het mogelijk is individuele begeleiding (op afstand) te organiseren. U kunt een bericht sturen naar uw vestiging of contactpersoon als u daarover in overleg wil.

Bereikbaarheid

Tijdens deze sluiting kunt u natuurlijk altijd mailen naar uw vestiging, wel vragen wij uw begrip als een reactie iets langer op zich laat wachten. Telefonisch zijn wij in deze periode helaas minder goed bereikbaar, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk thuis werken.

Gemiste begeleiding wordt ingehaald

De begeleiding die uw kind(eren) nu niet kunnen volgen, halen wij na 6 april 2020 (of na afloop van de periode waarin de scholen zijn gesloten) in. Een rondgang langs ouders en scholen maakt ons duidelijk dat deze wens breed gedragen is: nu even in het belang van ieders gezondheid geen begeleiding en daarna de mogelijkheid de gemiste tijd in te halen.
Juist na een periode van minder onderwijs is straks de persoonlijke en intensieve begeleiding van onze docenten en studiebegeleiders van groot belang. Het zal voor veel leerlingen goed uitkomen wanneer we in mei/juni extra momenten inplannen om ze te helpen met zowel nieuwe als deels weggezakte leerstof.

Grotere capaciteit

Het PIOS-team is enorm betrokken en er wordt nu al gewerkt aan een rooster voor na de meivakantie (voor examenleerlingen al eerder) met extra begeleidingsdagen, dubbele shifts en extra individuele aandacht. Zo ontstaat er tijdelijk een grotere capaciteit en is inhalen ook daadwerkelijk realistisch. Bij het slagen voor het examen of het overgaan naar de volgende klas zijn we er dus om extra te helpen.

Compensatie

We verwachten dat we vrijwel alle leerlingen later alsnog de tijd en aandacht kunnen bieden die ze de komende 3 weken van ons moeten missen. Zoals de overheid ook adviseert, ontvangt u daarom onze maandfacturen zoals gebruikelijk. Mocht echter aan het einde van het schooljaar blijken dat dit toch onvoldoende is gelukt, dan verrekenen we niet ingehaalde begeleiding op de laatste factuur van dit schooljaar.

Vragen?

Mark Rutte zei vorige week dat hij met 50% van de informatie 100% van de beslissingen moet nemen. Dat geldt in zekere zin ook voor ons. We handelen voortdurend op basis van wat we op dat moment weten en goed achten. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met de vestiging waar uw zoon of dochter komt.

Wij wensen u een goede gezondheid.