Informatie coronavirus

Actuele informatie coronavirus

Hilversum, 8 mei 2020

Na de ontwikkelingen van deze week kunnen wij weer onze eerste stappen zetten op weg naar heropening van onze vestigingen per 1 juni. De komende weken is er voor sommige groepen al begeleiding op één van onze locaties mogelijk. We kijken er naar uit om onze leerlingen weer te zien en ze weer te helpen in het leren met plezier en zelfvertrouwen.

Protocol

Tijdens de uitvoering van onze begeleiding staat veiligheid van de leerlingen en PIOS’ers voorop. We hebben daarom een protocol opgesteld waarin we beschrijven wat we van alle betrokkenen verwachten. Er staat in het protocol welke algemene voorschriften en maatregelen er gelden. Ook hebben we per doelgroep (leerlingen, medewerkers, ouders) omschreven wat we precies verwachten. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor een prettige werksfeer. U vindt ons protocol op onze website: www.pios.nl/protocol. Als er redenen of omstandigheden zijn het protocol aan te passen, dan vindt u hier de nieuwe versie.

Basisschoolleerlingen

Vanaf 11 mei zijn onze basisschoolleerlingen weer welkom op onze vestigingen. U kunt ook de online begeleiding laten doorlopen als dat uw voorkeur heeft. Neemt u gerust contact op met de remedial teacher van uw kind voor overleg of advies.

Examenleerlingen

Vanaf 11 mei zijn examenleerlingen die nog niet zijn geslaagd ook weer welkom op onze vestigingen. In een intensief individueel traject kunnen we de komende weken zorgen dat ze alsnog hun diploma halen. Deze vorm van begeleiding is maatwerk in overleg met de vestiging waar uw kind komt.

Begeleiding VO-schoollocaties

Op onze VO-schoollocaties starten we in overleg per dinsdag 2 juni weer met de huiswerkbegeleiding op de school. Afhankelijk van de manier waarop de school de lessen organiseert, sluiten wij daar op aan. Ons rooster en de aanpak verschilt per school. Uw contactpersoon informeert u op korte termijn verder. Tot die tijd blijven we de leerlingen online begeleiden.

Begeleiding eigen locaties

Op onze ‘eigen locaties’ starten we per dinsdag 2 juni ook voor VO-leerlingen weer met alle vormen van begeleiding. De komende weken maken we opnieuw ons rooster en neemt één van onze vestigingsmanagers contact met u op om af te spreken wat uw wensen zijn. U kunt dan ook gemiste begeleiding inhalen of inzetten om eventuele achterstanden weg te werken.

Sneller starten voor VO-leerlingen: op verzoek

We horen van sommige ouders dat er op zeer korte termijn hulp nodig is omdat het thuis niet goed gaat of er andere bijzondere omstandigheden zijn. Tot 1 juni (alleen) onze online begeleiding volgen is dan niet afdoende. In dat geval kunnen we vanaf 11 mei al op kleine schaal en individueel uw zoon of dochter begeleiden op één van onze locaties. Als u hier gebruik van wilt maken, verzoeken wij u bij voorkeur voor maandag 11 mei 10.00 uur een mail te sturen naar de vestiging of uw vaste contactpersoon met het verzoek al volgende week ‘fysiek’ te starten met de begeleiding. Wij bekijken dan of we versneld kunnen starten met uren/dagdelen op een PIOS-locatie.

Online voortzetten: dat kan

Onze begeleiding vond de afgelopen twee maanden online plaats. We krijgen er veel positieve reacties op. Voor wie ook in juni, als we weer open zijn, onze begeleiding online wil blijven afnemen kan dat. Volgend schooljaar is online begeleiding een vast onderdeel van ons aanbod.

Tarieven mei/juni: gereduceerd

We hebben nagedacht of onze reguliere tarieven in deze afwijkende situatie passend zijn. We leveren online (vrijwel) dezelfde kwaliteit als voor de coronacrisis. Toch willen we u in de maanden mei en juni tegemoet komen. We rekenen in deze twee maanden voor al onze diensten 80% van het reguliere tarief. Dit wordt automatisch op uw maandfactuur verwerkt.

Bedankt

Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen. We hebben vele reacties ontvangen van ouders en leerlingen dat we in moeilijke tijden tot steun waren, konden uitleggen wat er thuis niet lukte, hielpen plannen in de (t)huiswerkchaos en online konden lachen om krakende verbindingen en stilstaande beelden. Ik ben alle PIOS’ers dankbaar voor hun inzet en enthousiasme. En alle leerlingen voor hun geduld, doorzettingsvermogen en leerkracht.

Wij helpen graag om het schooljaar met plezier, zelfvertrouwen, zonder achterstanden en met mooie resultaten af ronden.

 


 

Hilversum, 23 april 2020

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat basisschoolleerlingen weer naar school gaan vanaf maandag 11 mei 2020. De heropening van de middelbare scholen laat nog even op zich wachten, maar ook deze groep gaat misschien nog enkele laatste weken naar school. Hieronder leest u wat deze ontwikkelingen betekenen voor de begeleiding van uw zoon of dochter.

Basisschoolleerlingen

Veel van onze basisschoolleerlingen zijn blij met de online begeleiding die zij krijgen. Dit kan ook na 11 mei 2020 worden voortgezet. Komt uw zoon of dochter toch weer liever naar een van onze vestigingen, dan kan dat ook en plannen we in overleg de begeleiding op een van onze locaties in. We werken dan op veilige afstand en in onze panden beperken we het aantal aanwezigen tot een minimum; hieronder leest u meer over de maatregelen die we nemen.

Leerlingen middelbare scholen

Veel leerlingen uit de onder- en bovenbouw krijgen onze online hulp, maar zouden toch ook wel weer naar een PIOS-locatie willen zodra dat kan. Even het huis uit, even op een andere plek met de juiste hulp en aandacht werken aan het huiswerk of voorbereiding op toetsen. Ook voorkomen we zo vervelende achterstanden die volgend schooljaar in de weg zitten. Wij bereiden ons op dit moment voor om, wellicht ook vanaf 11 mei 2020, deze groep weer te bedienen in het 1,5-meter-PIOS.

Onze locaties worden op dit moment (her)ingericht om begeleiding volgens de normen van het RIVM mogelijk te maken. Volgende week hoort u of, en zo ja welke, van onze locaties vanaf 11 mei weer open gaan. Voorlopig zetten we onze online-begeleiding voort; voor veel leerlingen werkt dit gelukkig ook heel goed. De online-begeleiding kunnen we op verzoek ook continueren als onze locaties weer open zijn. Ook een combinatie is dan mogelijk: een individueel uur of dagdeel bij PIOS, aangevuld met één of meer online-momenten.

Eindexamenleerlingen

Veel examenleerlingen zijn inmiddels geslaagd. Voor de leerlingen die in mei of juni nog laatste schoolexamens moeten maken: wij kunnen helpen, zowel online als in onze vestigingen. Meld je aan als je dat nog niet hebt gedaan. Samen op weg naar je diploma!

Veilige werkomgeving

Gezondheid en een veilige werkomgeving voor leerlingen en onze collega’s verdient onze maximale aandacht. Op dit moment werken we in onze vestigingen aan onder meer veilige looproutes, een ‘desinfectiepunt’ bij binnenkomst en een inrichting waarbij we tijdens de begeleiding anderhalve meter afstand kunnen houden. In ruimtes waar anderhalve meter niet lukt, plaatsen we een doorzichtige afscheiding en is alsnog veilig contact tussen de leerling en de PIOS-begeleider mogelijk. En natuurlijk werken we in meerdere shifts, gespreide inloop- en vertrektijden en in kleine groepen.
Waar nodig hebben we contact met instanties om onze werkwijze af te stemmen. Dit alles om weer ouderwets goede hulp te bieden aan zoveel kinderen die dat juist nú ook nodig hebben, maar wel volgens de ‘nieuwe normaal’ van anderhalve meter.

Volgende week informeren wij u verder. Heeft u tussentijds vragen? Neemt u gerust contact op met de vestiging waar uw kind begeleiding volgt.

 


 

Hilversum, 31 maart 2020

Nu verlenging van de maatregelen tot 28 april 2020 duidelijk is, hieronder een korte update van hoe we hier binnen PIOS mee omgaan.

We zijn online!

Met het overgrote deel van onze leerlingen en collega’s zijn we inmiddels online aan het werk. Heel raar, maar ook alsof het nooit anders is geweest. De aanloop kostte de nodige inspanning, maar met de inzet van het zo betrokken PIOS-team zijn we sinds een week live.
De meeste ouders kiezen ervoor om via onze online begeleiding de hulp te laten doorlopen totdat er weer persoonlijke begeleiding op onze locaties mogelijk is. Op deze manier gaat de instructie en planning gewoon door. En niet onbelangrijk: wij kunnen uw kind bij het thuiswerk blijven motiveren. We krijgen van veel ouders berichten dat het rust geeft en allerlei discussies thuis voorkomt.

Nu starten? Dat kan!

Sommige ouders blijken een onverwacht talent te hebben in het geven van onderwijs aan hun kind. Er zijn ook ouders die de combinatie van werk, zorg en huiswerkhulp best pittig vinden. We helpen uw kind graag – nu online en later ook in een vestiging – in het aanleren van studievaardigheden en met vakinhoudelijke vragen. Zo loopt uw zoon of dochter nu geen achterstanden op en is ook de start volgend schooljaar makkelijker.

Benieuwd naar hoe wij u en uw kind online kunnen helpen? Bekijk onze online-diensten.

Examenleerlingen

Na het besluit de centrale examens te schrappen, ontstaan er twee groepen examenleerlingen. Een groep die nu ‘opeens’ geslaagd is en voor wie onze begeleiding niet meer nodig is. Zij kunnen versneld stoppen waarbij we vanzelfsprekend geen opzegtermijn hanteren. Een tweede groep heeft in april of mei nog een laatste ronde schoolexamens of herkansingen. Voor deze groep bieden we intensieve online begeleiding aan en ook – zodra dat volgens de RIVM-voorschriften weer mogelijk is – onze reguliere ondersteuning in onze vestigingen. Deze begeleiding stopt automatisch zodra de schoolexamens geweest zijn en onze hulp niet meer nodig is. Voor sommige examenleerlingen is dit in april, voor anderen in mei.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wilt u een (kennismakings)gesprek, neemt u dan gerust contact op met de vestiging waar uw kind begeleiding volgt (wil volgen).

 


 

Hilversum, 16 maart 2020

Gisteren is besloten dat alle scholen per direct tot 6 april 2020 dicht gaan. Dit is een ingrijpende en nooit eerder vertoonde maatregel met aanzienlijke impact. Ook wij voelen een grote verantwoordelijkheid bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus en schorten daarom per direct al onze begeleiding op.

PIOS gesloten, maatwerk mogelijk

In de periode tussen nu en 6 april 2020 zijn onze vestigingen gesloten. De komende dagen onderzoeken we, in overleg met onder andere de GGD, of we bepaalde specifieke ondersteuning aan bijvoorbeeld examenleerlingen kunnen laten doorgaan. Als uw zoon of dochter eindexamen doet, kunnen we samen met u onderzoeken of het mogelijk is individuele begeleiding (op afstand) te organiseren. U kunt een bericht sturen naar uw vestiging of contactpersoon als u daarover in overleg wil.

Bereikbaarheid

Tijdens deze sluiting kunt u natuurlijk altijd mailen naar uw vestiging, wel vragen wij uw begrip als een reactie iets langer op zich laat wachten. Telefonisch zijn wij in deze periode helaas minder goed bereikbaar, omdat onze medewerkers zo veel mogelijk thuis werken.

Gemiste begeleiding wordt ingehaald

De begeleiding die uw kind(eren) nu niet kunnen volgen, halen wij na 6 april 2020 (of na afloop van de periode waarin de scholen zijn gesloten) in. Een rondgang langs ouders en scholen maakt ons duidelijk dat deze wens breed gedragen is: nu even in het belang van ieders gezondheid geen begeleiding en daarna de mogelijkheid de gemiste tijd in te halen.
Juist na een periode van minder onderwijs is straks de persoonlijke en intensieve begeleiding van onze docenten en studiebegeleiders van groot belang. Het zal voor veel leerlingen goed uitkomen wanneer we in mei/juni extra momenten inplannen om ze te helpen met zowel nieuwe als deels weggezakte leerstof.

Grotere capaciteit

Het PIOS-team is enorm betrokken en er wordt nu al gewerkt aan een rooster voor na de meivakantie (voor examenleerlingen al eerder) met extra begeleidingsdagen, dubbele shifts en extra individuele aandacht. Zo ontstaat er tijdelijk een grotere capaciteit en is inhalen ook daadwerkelijk realistisch. Bij het slagen voor het examen of het overgaan naar de volgende klas zijn we er dus om extra te helpen.

Compensatie

We verwachten dat we vrijwel alle leerlingen later alsnog de tijd en aandacht kunnen bieden die ze de komende 3 weken van ons moeten missen. Zoals de overheid ook adviseert, ontvangt u daarom onze maandfacturen zoals gebruikelijk. Mocht echter aan het einde van het schooljaar blijken dat dit toch onvoldoende is gelukt, dan verrekenen we niet ingehaalde begeleiding op de laatste factuur van dit schooljaar.

Vragen?

Mark Rutte zei vorige week dat hij met 50% van de informatie 100% van de beslissingen moet nemen. Dat geldt in zekere zin ook voor ons. We handelen voortdurend op basis van wat we op dat moment weten en goed achten. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of inzichten. Mocht u vragen hebben, dan kunt contact opnemen met de vestiging waar uw zoon of dochter komt.

Wij wensen u een goede gezondheid.