Informatie coronavirus 2021

Actuele informatie coronavirus

Hilversum, 15 december 2020

De lockdown die de regering deze week heeft afgekondigd treft helaas ook het onderwijs. Wij zien veel leerlingen die achterstanden hebben, kwetsbaar zijn of zich in hun (pre)examenjaar zorgen maken over hun (school)examens. Wij blijven daarom onverminderd onze steun en begeleiding bieden, weliswaar van woensdag 16 december 2020 t/m zondag 17 januari 2021 vooral online, maar met alle aandacht die nodig is.

Leereffecten

Uit de periode online begeleiding van afgelopen voorjaar nemen we een aantal leereffecten en inzichten mee, die we hier graag met u delen:

  • Tijdens onze online begeleiding werd niet alleen uitleg gewaardeerd, nog vaker noemden leerlingen (en ouders) dat ze met onze hulp ‘in het ritme’ bleven
  • Via de online lessen op school worden de hoofdlijnen duidelijk, via onze individuele online begeleiding ook de details en is er de ruimte voor persoonlijke vragen
  • Voor sommige leerlingen geldt: beter meerdere korte online begeleidingsmomenten in een week dan 1 of 2 langere online-sessies
  • Ten slotte werd minder stress of discussie thuis vaak genoemd; we doen in onze online begeleiding wat nodig is om dat te voorkomen

Hieronder vindt u de praktische invulling van onze begeleiding de komende weken.

Woensdag 16 december t/m vrijdag 17 december 2020

Wij merken dat bij veel leerlingen de energie op is en de vakantie meer dan welkom. We nemen daarom met de leerlingen die deze week op woensdag t/m vrijdag staan ingeroosterd telefonisch contact op om af te stemmen of er ook daadwerkelijk deze week online begeleiding nodig is. Zo ja, dan plannen we dit direct, zo niet, dan noteren we een inhaalmoment.

Kerstvakantie

Er zou op beperkte schaal begeleiding mogelijk zijn in de kerstvakantie. Die optie vervalt, tenzij er een duidelijke wens of noodzaak is, dan plannen we graag op maat online begeleiding in.

Periode van maandag 4 januari t/m zondag 17 januari 2021

In de eerste 2 weken na de kerstvakantie vindt onze begeleiding online plaats. We houden daarbij de tijden zoveel mogelijk binnen de bestaande momenten waarop uw kind normaal ook
komt. Vanaf 4 januari nemen we contact op om de precieze planning te bespreken. Voor examenleerlingen is na overleg op beperkte schaal ook begeleiding in één van onze vestigingen mogelijk.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u een vraag of zorg heeft. Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon of vestiging. Ik wens u namens het gehele PIOS-team een goede kerstvakantie.


Behoefte aan extra uitleg of leerritme tijdens de lockdown? Geen stress of discussie thuis?
Meld je aan voor onze online begeleiding