Informatie coronavirus 2021

Actuele informatie coronavirus

Hilversum, 26 februari 2021

Na 2 maanden van onderwijs en begeleiding op afstand, kunnen we vanaf maandag 1 maart weer de eerste stap zetten op weg naar begeleiding ‘aan tafel’. Vanzelfsprekend doen we dat met inachtneming van de geldende voorschriften en regels. Wij kijken er naar uit om de komende weken uw zoon of dochter (ook) weer op één van onze locaties te zien.

Week van 1 maart: overleg

In de week van maandag 1  t/m vrijdag 5 maart verandert ons huidige online begeleidingsrooster nog niet. We gebruiken deze week om contact te hebben met de scholen (per school is de aanpak verschillend) en we hebben ook graag contact met u. In overleg bekijken we hoe we de begeleiding van uw zoon of dochter weer goed inroosteren. Dit kan in veel gevallen weer geheel fysiek en op de ‘oude dagen en tijden’. Het kan ook zijn dat u nu andere voorkeuren heeft of dat we op een PIOS-schoollocatie nog (deels) online werken. Wij houden daar dan rekening mee. Voor al onze leerlingen zal gelden: waar mogelijk werken we op locatie, waar dat niet lukt blijven we nog even online.

Week van 8 maart: start nieuwe rooster

Vanaf maandag 8 maart vindt onze begeleiding weer grotendeels op locatie plaats volgens het nieuwe rooster. Soms zal ook dan nog wat flexibiliteit nodig zijn. Wij bewegen waar mogelijk graag mee. U kunt met uw contactpersoon in de vestiging afstemmen als u een verzoek of wijziging heeft of advies wenst.

Achterstanden? Opnieuw starten?

Veel leerlingen hebben de afgelopen tijd ondanks de beperkingen hard gewerkt en zijn aardig op schema gebleven. Toch is er soms ook een achterstand of verminderd zelfvertrouwen ontstaan. Wij kunnen helpen om, bijvoorbeeld met een extra dagdeel begeleiding, stof te herhalen en snel weer op koers te zitten voor overgaan of slagen voor het examen. Ook als u tijdelijk onze begeleiding heeft gestopt of verminderd, plannen we graag weer (extra) dagdelen in op weg naar mooie afloop van dit gekke schooljaar.

Bedankt

Ten slotte wil ik u namens het volledige PIOS-team bedanken. Dank u wel voor de manier waarop we de afgelopen tijd online hebben (samen)gewerkt. Wij wensen u gezondheid en een mooi voorjaar!

 


 

Hilversum, 15 december 2020

De lockdown die de regering deze week heeft afgekondigd treft helaas ook het onderwijs. Wij zien veel leerlingen die achterstanden hebben, kwetsbaar zijn of zich in hun (pre)examenjaar zorgen maken over hun (school)examens. Wij blijven daarom onverminderd onze steun en begeleiding bieden, weliswaar van woensdag 16 december 2020 t/m zondag 17 januari 2021 vooral online, maar met alle aandacht die nodig is.

Leereffecten

Uit de periode online begeleiding van afgelopen voorjaar nemen we een aantal leereffecten en inzichten mee, die we hier graag met u delen:

  • Tijdens onze online begeleiding werd niet alleen uitleg gewaardeerd, nog vaker noemden leerlingen (en ouders) dat ze met onze hulp ‘in het ritme’ bleven
  • Via de online lessen op school worden de hoofdlijnen duidelijk, via onze individuele online begeleiding ook de details en is er de ruimte voor persoonlijke vragen
  • Voor sommige leerlingen geldt: beter meerdere korte online begeleidingsmomenten in een week dan 1 of 2 langere online-sessies
  • Ten slotte werd minder stress of discussie thuis vaak genoemd; we doen in onze online begeleiding wat nodig is om dat te voorkomen

Hieronder vindt u de praktische invulling van onze begeleiding de komende weken.

Woensdag 16 december t/m vrijdag 17 december 2020

Wij merken dat bij veel leerlingen de energie op is en de vakantie meer dan welkom. We nemen daarom met de leerlingen die deze week op woensdag t/m vrijdag staan ingeroosterd telefonisch contact op om af te stemmen of er ook daadwerkelijk deze week online begeleiding nodig is. Zo ja, dan plannen we dit direct, zo niet, dan noteren we een inhaalmoment.

Kerstvakantie

Er zou op beperkte schaal begeleiding mogelijk zijn in de kerstvakantie. Die optie vervalt, tenzij er een duidelijke wens of noodzaak is, dan plannen we graag op maat online begeleiding in.

Periode van maandag 4 januari t/m zondag 17 januari 2021

In de eerste 2 weken na de kerstvakantie vindt onze begeleiding online plaats. We houden daarbij de tijden zoveel mogelijk binnen de bestaande momenten waarop uw kind normaal ook
komt. Vanaf 4 januari nemen we contact op om de precieze planning te bespreken. Voor examenleerlingen is na overleg op beperkte schaal ook begeleiding in één van onze vestigingen mogelijk.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u een vraag of zorg heeft. Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon of vestiging. Ik wens u namens het gehele PIOS-team een goede kerstvakantie.


Herexamen? Wij helpen je!
Mail of bel direct!