Hidde (1 havo/vwo)

Studiebegeleiding onderbouw

Het is zo lekker als ik tegen mijn moeder kan zeggen dat ik niets meer hoef te doen voor morgen.