< Terug naar de homepagina

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN - WIE HELPT ONS?

Volgens de SER (Sociaal Economische Raad), is de kans groot dat zonder extra inspanningen van overheid, gemeenten en scholen duizenden vluchtelingen vanaf 16 jaar de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen.

Eerst taal leren, dan werk vinden
90% van de instromers zit nu in de bijstand. Oorzaak: een doorgeschoten marktwerking en bezuinigingen op inburgering en educatie. De oplossing zou kunnen zijn om leer-werktrajecten met veel aandacht voor taal, studievaardigheden en werk aan te bieden, geïntegreerd binnen het reguliere onderwijs. Daarvoor zullen overheid, gemeenten en scholen moeten samenwerken om tot maatwerk te komen. Ook wij leveren steeds vaker een bijdrage aan dit maatwerk.

PIOS helpt, wie helpt met ons mee?
Wij helpen al regelmatig door onze kennis over taal en studievaardigheden in te zetten om nieuwkomers te helpen een bestaan op te bouwen in Nederland. We ondersteunen al bij lessen Nederlands als tweede taal (Nt2) op o.a. het MBO College Hilversum. Wat kunnen we nog meer doen? Wie bereiken we nog niet en welke stappen kunnen we ondernemen? We dagen iedereen – binnen en buiten het onderwijs – uit om met ons mee te denken!