Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u een overzicht van de aan ons meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail dan met de vestiging waar uw zoon of dochter begeleiding volgt (of wil volgen).


Als mijn zoon of dochter niet kan of ziek is, hoe meld ik dan af?

Graag ontvangen we uw bericht telefonisch of in de mailbox van de vestiging, te bereiken via plaats@pios.nl, bijvoorbeeld hilversum@pios.nl.
Bij voorkeur meldt u uw zoon of dochter af en doet hij/zij dat niet zelf. Als uw zoon of dochter niet verschijnt op het moment dat wij hem of haar verwachten, dan nemen wij zelf contact met u op. Dus ook als uw zoon/dochter later komt, horen wij dat graag.

Als ik mijn zoon of dochter afmeld, is er dan een inhaalmoment mogelijk?

Natuurlijk proberen we een gemist begeleidingsmoment in te halen. Het is echter geen recht, want inhalen is afhankelijk van de mogelijkheden in ons rooster. In overleg bekijken we of er een passend moment is waarop het lukt. Mist uw zoon of dochter meerdere momenten, dan is inhalen niet altijd of volledig mogelijk. Omdat de studiebegeleider wel gewoon ingepland stond, kunnen we u helaas niet tegemoetkomen door te crediteren (uitzonderingen in bijzondere omstandigheden daargelaten).

Als ik mijn zoon of dochter afmeld, kan dit dan op de (volgende) factuur verrekend worden?

Omdat de studiebegeleider wel gewoon ingepland stond en door ons betaald wordt, kunnen we u helaas niet tegemoetkomen door gemiste begeleiding te crediteren (uitzonderingen in bijzondere omstandigheden daargelaten).

Als het erg goed gaat of de meeste doelen zijn behaald, kan ik dan de begeleiding afbouwen?

Met elke leerling die wij begeleiden, hebben wij het doel dat hij met zelfvertrouwen weer zelfstandig verder kan na verloop van tijd. Vaak is het prettig om de begeleiding niet ‘zomaar’ te stoppen, maar om deze af te bouwen. Uw contactpersoon denkt graag met u mee over zo’n afbouwplan en de voorwaarden waaronder dit het best kan.

Als ik wil stoppen met de begeleiding, hoe werkt dat?

We hanteren een opzegtermijn van slechts 1 maand. Als u eenzijdig of na een gesprek met uw contactpersoon besluit dat het goed is de begeleiding geheel te stoppen, dan geldt deze opzegtermijn. Als u voor de 1e van de maand opzegt, dan stopt de begeleiding na deze maand.
Opzeggen van een ‘losse dienst’, waarbij u nog wel 1 of meerdere diensten blijft afnemen, is in overleg met uw contactpersoon, wel op kortere termijn mogelijk.

Valt begeleiding in de vakanties ook in het standaard maandbedrag?

Onze maandtarieven voor de verschillende begeleidingsvormen zijn gebaseerd op een gemiddeld schooljaar van 40 lesweken. U betaalt via het maandbedrag dus niet voor vakantieweken.
Mocht uw zoon of dochter wel in de vakantie komen, dan betaalt u extra voor deze begeleiding. Mogelijkheden om extra begeleiding te volgen in een vakantie kondigen wij altijd van tevoren aan. U kunt dan samen met uw kind afwegen of het zinvol is om extra te komen, bijvoorbeeld in verband met een naderende toets- of schoolexamenweek.

Hoe krijg ik inzicht in de voortgang van mijn zoon of dochter bij PIOS?

Via onze app heeft u dagelijks inzicht in wat uw zoon of dochter bij ons heeft gedaan. We beschrijven (beknopt) waar we aan hebben gewerkt en benoemen eventuele actie- of aandachtspunten.
Daarnaast informeren we u ook graag verschillende keren gedurende het schooljaar telefonisch over de voortgang van uw kind. Tijdens dit gesprek evalueren we de gemaakte afspraken en stellen we nieuwe doelen voor de komende periode. Mocht er in de tussentijd iets spelen, dan gaan we natuurlijk ook graag in gesprek.

Wie geeft/geven mijn kind begeleiding?

Ons team bestaat uit bijna 100 studiebegeleiders. Elke PIOS’er heeft een intern opleidingstraject doorlopen en wordt regelmatig voorzien van nieuwe inzichten en (onderwijs)ontwikkelingen.

Hoe en met wie neem ik contact op als ik een vraag heb?

Als u een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager. Hij of zij ziet uw kind wekelijks in de begeleiding en kan goed meedenken of adviseren.

Kan mijn kind (tijdelijk) extra begeleiding volgen?

Dat kan. Soms is het prettig om even extra tijd en aandacht te hebben voor een probleemvak of om hiaten weg te werken in verband met bijvoorbeeld ziekte. Dan plannen we graag extra dagdelen of individuele begeleiding in. De mogelijkheden hangen wel af van beschikbare plaatsen in ons rooster.

Kan mijn kind tijdens de begeleiding iets eten of drinken?

Tijdens de begeleiding zorgen wij voor thee, limonade en een koekje. Leerlingen mogen ook zelf eten en drinken meenemen, zolang het geen storende of afleidende producten zijn. Energiedrankjes en zakken chips of snoep zijn niet toegestaan.